Přihláška do soutěží 2015 / 2016

17.05.2015 20:59

OKRESNÍ   FOTBALOVÝ SVAZ  -  537 03  CHRUDIM  -  V  PRŮHONECH 685

 

PŘIHLÁŠKA  DO  MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ  ROČNÍKU 2015/2016

 

Přihlášku vraťte na sekretariát OFS do 31. května 2015  !

 

Přesný název klubu  :                                                                            

IČO FAČR :

                                                                             

Do okresních fotbalových soutěží ročníku 2015/2016 za předpokladu, že si podle výsledků ročníku 2014/2015 zajistíme účast, přihlašujeme závazně uvedená družstva (zakroužkujte) :

 

Soutěž :

Okresní přebor dospělých

A družstvo

B družstvo

III. třída dospělých

A družstvo

B družstvo

IV. třída dospělých

A družstvo

B družstvo

Okresní přebor staršího dorostu

A družstvo

B družstvo

Okresní přebor starších  žáků

A družstvo

B družstvo

Okresní přebor mladších  žáků (7+1 hráčů)

A družstvo

B družstvo

Okresní přebor st. přípravek (5+1 hráčů)

A družstvo

B družstvo

Okresní přebor ml.přípravek (4+1 hráči)

A družstvo

B družstvo

 

 

Funkcionáři klubu :

 

Předseda :

Adresa bydliště (vč. PSČ) :

Tel. zam.:                                byt:                                         mobil:                                     e-mail:    

 

Sekretář :

Adresa bydliště (vč. PSČ) :

Tel. zam. :                               byt:                                         mobil :                                    e-mail:

Tel. hřiště :                                                                            fax:                                                                       

Konkrétní požadavky na losování (neuvádějte losovací čísla) :

Vyplňte např. hrací den, začátek utkání, požadavky na protičísla pro družstva mládeže, popř. náhradní hrací plochu.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Termín zahájení soutěží – viz termínová listina OFS podzim 2014 (dospělí  16.8.2015, ,mládež dle počtu přihlášených družstev)

 

Do okresního kola Poháru České pošty přihlašujeme družstvo dospělých  ano – ne ,  družstvo dorostu  ano – ne .

(1. kolo poháru – 2. 8. 2015 a 2. kolo- 9. 8. 2015). V soutěži dospělých nesmí startovat B mužstva a mužstva,  hrající krajské soutěže !

 

Při nedodržení termínu podání přihlášky bude rozhodováno o zařazení do soutěží !

Rozpis mistrovských soutěží na soutěžní ročník 2015/2016 bude vydán formou tištěné brožury a rozeslán do konce měsíce července. Každý oddíl obdrží zdarma jeden výtisk. Pro vlastní potřebu přiobjednáváme  .. …..  ks .

 

Prohlášení  klubu :

Prohlašujeme závazně, že klub splní požadavky uvedené v SŘ fotbalu FAČR a RS OFS Chrudim a že je finančně zajištěn tak, že celou soutěž řádně dokončí. V případě odstoupení našich družstev ze soutěže uhradíme soupeřům vzniklé náklady a řídícímu OFS Chrudim administrativní pokutu stanovenou Rozpisem mistrovských soutěží 2015/2016.

 

 

Podpis sekretáře :                                                  Razítko klubu :                                                      Podpis předsedy :